FAKTA OM SKIPET

Generelt om SS Sørlandet

skepp6SS Sørlandet er en norskbygd fullrigger som ble bygget som skoleskip ved Høivolds Mekaniske Verksted i Kristiansand i 1927. Med skoleskip menes et skip som blir brukt til opplæring av sjøfolk. Skipet ble bygget i stål og ble dermed det første norskbygde skoleskipet i dette materialet, samt at det er verdens eldste fullrigger som fortsatt er i bruk. Skipet ble opprinnelig drevet av Sørlandets Seilende Skoleskibs Institusjon, og byggingen av skipet ble hovedsakelig finansiert av en donasjon på 25 000 pund sterling fra at skipsreder Oluf Andreas Tollefsen.

Historie

SS Sørlandet har hatt mange bruksområder opp gjennom tidene. Skipet hadde sin jomfrutur til Oslo, og skipets første utenlandstur gikk til London, begge turene i samme år som det ble bygget. Det startet som sagt som skoleskip under ledelse av Sørlandets Seilende Skoleskibs Institusjon, men under andre verdenskrig ble det brukt som kullaget og fangeskip. Et flyangrep under krigen førte til at skipet sank og da det ble hevet igjen ble det overtatt av tyske soldater som brukte det som losjiskip for sine ubåtmannskaper. Skipet var ved slutten av krigen kraftig skadet, men kom seg på sjøen igjen i 1948 takket vært en omfattende restaurering. Frem til 1974, da skipet ble kjøpt opp av skipsrederen Helmer Staubo, fungerte SS Sørlandet igjen som skoleskip. I 1977 ble skipet igjen solgt, denne gangen til rederiet Skjelbred, som ga det til Kristiansand by. Fire år senere ble den nåværende eieren «Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet» dannet og skipet har fungert som skoleskip siden. Stiftelsen Fullriggeren. Siden skipet ble bygget har det gjort reiser til store deler av verden, som for eksempel Bermuda, Boston, New York, Kapp Verde, Marokko, Colombia, Costa Rica, Cuba, Beliza og en rekke havner i Europa. Skipet ble dessuten brukt i markeringen av 100-årsjubileet for unionsoppløsningen i 2005.

Skipets karakteristika

skepp7SS Sørlandet ble opprinnelig bygget kun som seilskip, uten motor eller propeller, men dette ble installert i 1958. Motoren er ikke på mer enn 560 hestekrefter og maksimal hastighet ved bruk av motor er derfor ikke mer enn omkring 9 knop. Ved bruk av seil er skipet likevel en del raskere og kan komme opp i en hastighet på 14 knop. Selve skipet er 56.7 meter langt, 64.2 meter dersom man inkluderer lengden på baugspydet. Bredden er 8.9 meter, den høyeste masten er hele 34.2 meter høy og skipets tonnasje er på 499 bruttotonn. Desplasement, det vil si vekten av vannet skipet fortrenger, er på 891 tonn. Arealet på dekket er omtrent 250 kvadratmeter. Skipet har tre master og 27 seil som tilsammen utgjør et areal på 1236 kvadratmeter.

Mannskap

SS Sørlandet har et mannskap på maksimalt 20 mann. I tillegg til dette har skipet kapasitet til omtrent 60 lærlinger eller 150 passasjerer. Blant mannskapet finner du blant annet kaptein Sture Vinje Erichsen og Sune Blinkenberg, overstyrmann John Earl Svendsen, maskinsjef Jose Fraile, andrestyrmann Johannes Birk Brøndum, båtsmenn Simon Christian Jensen og Shawn Anderson, matros Drew Salapatek, offiserskadett Hans Adrian Robinson og kokk Laura Fung.

Privacy Policy