HVORDAN BYGGER MAN EN FULLRIGGER?

Hva er en fullrigger?

skepp4En fullrigger er et et seilskip med minst tre skværriggede master. At mastene er skværriggede betyr at de har seil som er festet til rær som danner en rett vinkel med lengderetningen på skroget. «SS Sørlandet» og «Christian Radich» er eksempler på norske fullriggere. Fullriggerne bygges i egne skipsverft, altså bedrifter som bygger og reparerer skip. Skipene ble tidligere hovedsakelig bygget i tre, men etter den industrielle revolusjon på 1800-tallet, har jern og stål, som er materialet SS Sørlandet er bygget i, blitt stadig mer brukt i skipsbygging.

Design av fullriggeren

Byggingen av en fullrigger starter med at skipet må tegnes og byggingen må planlegges. Dette blir gjort av spesialiserte ingeniører og arkitekter, ettersom det er mange ting man må ta hensyn til når man bygger et skip. Noe av det viktigste er naturligvis at skipet skal flyte. Arkimedes prinsipp tilsier at når et legeme som er senket i væske vil det utsettes for en oppdriftskraft som er like stor som vekten av væsken legeme presser bort. Altså må man sørge for at oppdriftskraften er større enn vekten av skipet. Videre må skipet for eksempel bygges stabilt nok til å tåle vind og bølger, og det må ha en form som gir minst mulig motstand mot vannet, slik at det kan gli mest mulig effektivt gjennom vannet.

Konstruksjon av skipet

skepp5Måten skipet konstrueres avhenger av hvilket materiale det bygges i. Skip laget av aluminium eller stål, som «Sørlandet», bygges ved at plater av det aktuelle materiale kuttes, bøyes og sveises sammen for å forme et sammenhengende skrog. Dette gjøres ved å følge tegninger og modeller av skipet. Skroget vil typisk bli malt for å forebygge rust. Også seilene må tegnes og planlegges av en skipsarkitekt. De fleste seil-planene har tre i ulike sett med seil. Et sett med store, lette seil for rolige vindforhold, et sett med mer solide seil, der seilenes areal kan justeres for kraftigere vindforhold og et sett med små, robuste seil til bruk i storm. Seilene ble tidligere laget av bomull eller hamp, men i dag er seil laget av polyester eller i noen tilfeller nylon, eventuelt forsterket med kevlar eller spektra det mest vanlige.

Hvordan få skipet på sjøen

Ettersom fullriggeren bygges på land er det visse utfordringer knyttet til å få skipet over på havet. Den mest vanlige teknikken å bruke er at ramper brukes til å føre skipet over i vannet med akterenden først der ulike støttesystemer brukes for å holde skipet stabilt.

Privacy Policy