Master og seil på en fullrigger

masterFrem til midten på 1800-tallet var alle skipenes master laget av tømmer, som Christian Radich, mens SS Sørlandet er laget av jern og stål. En fullrigger har minimum tre master med fem råseil per mast. Alle mastene på en fullrigger er det vi kaller skværriggede. En moderne skværrigget mast er bygget opp av tre deler: Undermast og merse- og bramstang med tilhørende rigg.

Hvert enkelt seil har fått navn etter hvilken mast og hvor de hører til. Foran på en fullrigger finner vi baugspryd og en klyverbom. Til sprydet festes forseilene, som igjen har navnene jager, ytreklyver, indreklyver og forrestengestagseil. På en fullrigger med tre master heter den første masten fokkemast, hvor seilet fokk er festet nederst, etterfulgt av forre undre mers, forre øvre mers, forre undre bramseil, forre øvre bramseil, forre undre røyl og i toppen forre øvre røyl. Midtskips finner vi stormasten, med storseilet nederst etterfulgt av store undre mers, store øvre mers, under og øvre store bramseil. I toppen store undre og og øvre røyl. Akter står kryssmasten. Det to nederste seilene heter mesan og bergineseil. Så kryss undre og øvre mers etterfulgt av kryss undre og øvre bramseil og i toppen kryss under og øvre røyl.

Privacy Policy