OPPLÆRINGTOKT

A+ Academy

904_logoA+ Academy er en internasjonal internatskole som samarbeider med SS Sørlandet. Skolen tilbyr et to-årig utdanning som kan erstatte de to siste årene på videregående skole (high school). Under studiet vil studentene bo på skipet mens de får undervisning i ulike fag og bidrar i driften av skipet. Programmet ønsker å tilby en «once in a lifetime»-opplevelse og et originalt og unikt studie som skal forberede elevene på høyere utdanning. Studiet består av fire hovedelementer; engelsk, kinesisk, kunst, kommunikasjon og teknologi, og kroppsøving. Elevene har i tillegg tre valgfag, der de velger imellom fag innen vitenskap (som biologi, kjemi osv.), matematikk og samfunnsfag. Til tross for at studiet er ment for å være to-årig, har studentene også muligheten til å søke for ett enkelt år. Skolen har samarbeidspartnere i USA, Canada, Australia og resten av Skandinavia.

Hensikten med studiet

A+ Academy ønsker å gi studentene noe mer enn bare en utdanning. I tillegg til rent faglige mål fokuseres det derfor på personlig utvikling gjennom studiet. Skolen ønsker blant annet å gi elevene gode kultur -og språkkunnskaper og lære dem universelle menneskelige verdier på tvers av landegrenser, de vil hjelpe studentene å utvikle gode studieferdigheter og evne til å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre og de ønsker å fremme nysgjerrighet og læringsglede hos studentene. Kort sagt, de ønsker å gjøre studentene til verdensborgere.

Hvor går reisen?

skepp3Det neste skoleåret med A+ Academy på SS Sørlandet starter i Kristiansand i midten av august 2015. De neste to årene vil studentene seile jorden rundt. Skipet vil besøke havner i Nederland, Portugal, Marokko, Spania, Cabo Verde, Trinidad og Tobago, Curacao, Colombia, Panama, Chile, Pape’ete, Fiji, New Caledonia, Australia, Bali, Singapore, Hong Kong, Shanghai, Japan, Vietnam, Brunei,Malaysia, Sri Lanka, Maldivene, Mauritius, Sør Afrika, Namibia, Brasil, Bermuda og Azorene, før det vender tilbake til Kristiansand i juni 2017.

Hvem kan delta?

For å delta på denne reisen må man oppfylle en rekke inntakskrav. Studentene må ha fullført skolegangen frem til siste/nest siste året på videregående og de må være helsemessig og fysisk klare for utfordringene knyttet til livet ombord. Skolen legger også vekt på personlig egnethet når det gjelder for eksempel sosiale ferdigheter, evne og motivasjon til å fullføre videre studier og at studentene er motiverte til å bli en del av verdenssamfunnet. Totalt 60 studenter deltar på reisen.

Livet til sjøs på SS Sørlandet

seglarI tillegg til undervisning står driften av skipet sentralt i studentenes hverdag og de har både morgen-, dag- og nattevakter med ulike arbeidsoppgaver. Morgenvaktene vil gå til vedlikehold av skipet, dagvaktene til å navigere og seile skipet og nattevaktene til å holde utkikk og brannvakt, samt hjelpe til å styre skipet. I tillegg til dette har elevene omtrent seks timer undervisning daglig. På grunn av vaktene er undervisningstimene spredd utover dagen mellom klokken ni om morgenen og åtte om kvelden. I tiden skipet ligger i havn deltar elevene i ulike aktiviteter på land og de har muligheten til å utforske områdene de besøker. Varigheten på oppholdet i hver havn varierer fra en dag eller to til over to uker.

Privacy Policy