ULIKE TYPER SKIP

skepp1Skip kan deles inn i svært mange underkategorier med tanke på for eksempel størrelse og funksjon. I denne artikkelen presenteres noen av de viktigste typene skip som brukes i dag.

Passasjerskip

Passasjerskip er skip som brukes til frakt av mennesker, som for eksempel ferger. I Den Internasjonale Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS) er passasjerskip definert som et skip som frakter mer enn 12 personer som ikke er en del av skipets mannskap. I passasjerskipene er lasterommene forholdsvis små og skipene bærer preg av at ting som hastighet og komfort er prioritert. Frem til rundt midten av 1900-tallet var passasjerskipene svært viktige transportmidler, for eksempel over Atlanterhavet fra Europa til Nord-Amerika eller over Stillehavet fra Øst-Asia til Nord-Amerika. Byggingen av passasjerskip nådde sin gullalder i 1930, da enorme skip som «Queen Mary», «Queen Elisabeth» og «Normandie» bygget. Disse skipene veide omkring 80 0000 tonn og hadde en hastighet på ca 30 knop. I dag har flyene nærmest utkonkurrert passasjerskipene som transportmiddel, men en undergruppe av passasjerskipene, nemlig cruiseskipene, er fortsatt populære. Disse skiller seg litt fra tradisjonelle passasjerskip ved at deres hensikt er å gi passasjerene opplevelser og underholdning, fremfor kun å være et transportmiddel.

Bulkskip

bulkskeppBulkskip er lasteskip som frakter bulklast, det vil si last som frakter fritt uten å pakkes inn. Dette kan være for eksempel korn, kull eller malm. Bulkskipene har ingen mellomdekk og lasterommet har et åttekantet tverrsnitt for å gjøre det lettest mulig å fylle hele lasterommet, slik at ikke lasten kan bevege seg under transporten. Bulkskipene er gjerne store og kan ha en lasteevne på opptil 200 000 tonn.

Tankskip

Tankskip er lasteskip for flytende last, hovedsakelig olje. Oljen fraktes løst i rommene og det brukes pumper til å losse skipet. Lasterommene er alltid inndelt med skillevegger (skott), både på langs og på tvers for å hindre at lasten renner til den siden skipet krenger, noe som ville ført til at skipet kantret. Tankskip med lasteevne på over 100 000 tonn, kalles supertankere og har ofte lastevne på et sted mellom 250 og 370 000 tonn. Ettersom olje er svært brannfarlig, er skipene utstyrt med kraftige slukningsanlegg. Tankskip er en svært viktig del av den norske flåten. I antall utgjør tankskipene omkring 20%, mens det i vekt utgjør hele 50% av denne. Tankskipene kan lett kjennes igjen ved at de har flatt dekk uten kraner eller annet lasteutstyr som stikker opp.

Kombinasjonsskip

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKombinasjonsskip er en type lasteskip som kan frakte både flytende og tørr last. De deles inn to to grupper, OBO-skip og OO-skip. OBO-skipene (OBO = ore/bulk/oil, på norsk: malm/bulk/olje) har et lasterom som kan brukes til enten flytende eller tørr last, mens OO-skipene (OO = ore/oil) har lasterom for malm i midten av skipet og for olje på sidene.

Stykkgodsskip

Stykkgodsskip, er slik navnet tilsier, skip som frakter stykkgods. Stykkgods er last som fraktes håndterbare enheter, som for eksempel i sekker, fat eller på paller. Eksempler på stykkgodsskip kan være pallskip, containerskip, fryse/kjøleskip og så videre. Avhengig av hva slags last skipene frakter, vil de typisk ha lasteluker på dekk, sideporter, akterporter eller baugporter for å få tilgang til lasterommene og kraner eller lasteramper for lastebiler eller gaffeltrucker for å laste og losse skipet.

Privacy Policy